03.10.2015 08:30:45

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka přihlášek k turnaji je 30. 4. 2017. Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné do 30. 4. 2017.

Zařazení týmu po 30. 4. 2017 je plně v kompetenci ředitele turnaje (náhradní tým, doplnění skupiny na shodný počet týmů).

autor: Dan Koubek

      

Copyright © 2017 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS