Hummel
Opengame
Winter
Opengame
Slovak
Opengame
Starší příspěvky:12
08.11.2014 10:30:45

16.10.2013 10:19:45

6. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE
HUMMEL OPEN GAME KIDS 2014
19.6. - 22.6.2014 Brno

8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FLORBALOVÉHO TURNAJE
HUMMEL OPEN GAME 2014
26.6. - 29.6.2014 Brno

Termíny další turnajů serie OPEN GAME:

1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FLORBALOVÉHO TURNAJE
OPEN GAME SLOVAKIA 2014
24.7. - 27.7.2014 Bratislava

1. ROČNÍK ZIMNÍHO FLORBALOVÉHO TURNAJE MUŽů
WINTER OPEN GAME 2014
28.12. - 29.12-.2013 Brno

 

16.10.2013 10:28:26

6. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE
HUMMEL OPEN GAME KIDS 2014
19.6. - 22.6.2014 Brno
Kategorie:
Junioři - 1995 a 1996 s tím, že mohou nastupovat dorostenci (97 a 98)
Dorostenci - 1997 a 1998 s tím, že mohou nastupovat starší žáci (99 a 00)
Starší žáci - 1999 a 2000 s tím, že mohou nastupovat mladší žáci (01 a 02)
Mladší žácii - 2001 a 2002 s tím, že mohou nastupovat elévové (03 a 04)
Elévové - 2003 a 2004 s tím, že mohou nastupovat hráči po dovršení 7 let
Přípravka - 2005 a mladší s tím, že mohou nastupovat hráči po dovršení 5 let
Juniorky - 1995 a 1996 s tím, že mohou nastupovat dorostenky (97 a 98)
Dorostenky - 1997 a 1998 s tím, že mohou nastupovat starší žákyně (99 a 00)
Starší žákyně - 1999 a 2000 s tím, že mohou nastupovat mladší žákyně (01 a 02)
Mladší žákyně - 2001 a 2002 s tím, že mohou nastupovat hráčky po dovršení 5 let

Pro start hráčů není povolena žádná věková vyjímka ani u brankářů

Přípravka, elévové a mladší žáci hrají systémem 5+1 na hřišti 34x17m


8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FLORBALOVÉHO TURNAJE
HUMMEL OPEN GAME 2014
26.6. - 29.6.2014 Brno
Kategorie:
muži
ženy
amateři  - /kategorie pouze pro neregistrované hráče florbalu a pro hráče hrající nižší regionální soutěže. Nesmějí se účastnit hráči hrající celostátní soutěže s vyjímkou hráčů nad 35 let. Jmenovitě tyto soutěže: Extraliga mužů, 1. liga mužů, 2. liga mužů jakékoliv divize, 1. liga juniorů, 1. liga dorostu, slovenská nejvyšší soutěž.  Změna oproti loňskému ročníku: nesmí hrát hráč, který v uplynulé sezóně nastoupil v celostátní soutěži mužů, žen, juniorů a dorostu. Pokud si nejste jistí do jaké kategorie se přihlásit, konzultujte s pořadatelem. Celkový limit 60 družstev. Kategorie amatérů se hraje systémem 4+1 na hřišti 34x17

16.10.2013 10:51:21

STARTOVNÉ HUMMEL OPEN GAME 2014:
Kč 3900,- za tým. Startovné musí být zaplaceno nejpozději do 30.4..2014. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu uhrazeno, bude vyřazena z přihlášek do turnaje. Po datu 30.4.2014 při případném odřeknutí ze strany registrovaného týmu je startovné nevratné.

NÁRAMKY:
Kč 250,- za každého člena družstva. Kč 150,- za člena družstva dětského turnaje. Poplatek zahrnuje: vstupné na všechna utkání HUMMEL OPEN GAME, identifikační náramek, jízdenku MHD po dobu trvání turnaje, vstup na florbalovou diskotéku a další akce doprovodného programu. Doprovodný program bude na našich stránkách aktuálně doplňován. Individuální poplatky za každého hráče či člena družstva musí být uhrazeny nejpozději při prezentaci týmu. Uhrazení individuálního poplatku je povinné.

 

16.10.2013 10:31:03

PRAVIDLA:
Turnaj se hraje dle pravidel IFF s vyjímkami uvedenými v jednotlivých kategoriích.

16.10.2013 10:53:39

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka přihlášek k turnaji je 30.4.2014. Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné do 30.4.2014.

Zařazení týmu po 30.4.2014 je plně v kompetenci ředitele turnaje (náhradní tým, doplnění skupiny na shodný počet týmů).

04.01.2014 17:23:24

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Pořadatel nabízí zájemcům o ubytování také možnost ubytovat se ve škole. Cena na osobu činí 360,- na osobu a dobu turnaje. Kvůli omezeným možnostem je nutné včasné nahlášení počtu osob.
Při ubytování na škole bude při příjezdu vybrána vratná kauce 2000,- Platba bude provedena převodem nejpozději do 30.5.2014. Ubytování je ve třídách, nutné spacáky a karimatky.

Adresy škol:

ZŠ Sirotkova MAPA

ZŠ Millénova MAPA

ZŠ Blažkova MAPA

Starší příspěvky:12

Opengame - Dospělí - nové video

Opengame - KIDS - nové video

Opengame - upoutávka

 

 

 


Sportujeme s podporou města Brna


 

 

 

 

Copyright © 2013 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic