Hummel
Opengame
Amaterská
florbalová liga
 
08.11.2014 15:21:51

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Pořadatel nabízí zájemcům o ubytování také možnost ubytovat se ve škole. Cena na osobu činí 380,- na osobu a dobu turnaje. Kvůli omezeným možnostem je nutné včasné nahlášení počtu osob.
Při ubytování na škole bude při příjezdu vybrána vratná kauce 2000,- Platba bude provedena převodem nejpozději do 30.5.2015. Ubytování je ve třídách, nutné spacáky a karimatky.

Pro ročník 2015 se nám podařilo vyjednat na školách sprchování pro všechny ubytované, ne pouze pro dobrovod. Platí pro všechny školy.

Adresy škol:

ZŠ Sirotkova MAPA
ZŠ Millénova MAPA
ZŠ Blažkova MAPA

UBYTOVÁNÍ HOTEL:

Připravujeme.......

 

 


Sportujeme s podporou města Brna

Copyright © 2014/15 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic