Hummel
Opengame
Winter
Opengame
Slovak
Opengame
04.01.2014 17:23:24

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Pořadatel nabízí zájemcům o ubytování také možnost ubytovat se ve škole. Cena na osobu činí 360,- na osobu a dobu turnaje. Kvůli omezeným možnostem je nutné včasné nahlášení počtu osob.
Při ubytování na škole bude při příjezdu vybrána vratná kauce 2000,- Platba bude provedena převodem nejpozději do 30.5.2014. Ubytování je ve třídách, nutné spacáky a karimatky.

Adresy škol:

ZŠ Sirotkova MAPA

ZŠ Millénova MAPA

ZŠ Blažkova MAPA

 


Sportujeme s podporou města Brna

 

Copyright © 2013 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic Přistupy: 10862